OM gaat te ver bij schreeuwer

Posted in actueel, juridisch, meningen on June 8th, 2010 by diedericky

 

Hij moet en zal in de cel blijven
 
media_xl_135731
Gepubliceerd: 20 mei 2010 in NRC-Next
Het OM laat zich door publieke verontwaardiging leiden. En dat is kwalijk.
Door Diederik Briedé

Nu het schreeuwincident op de Dam tijdens de Dodenherdenking weer enige tijd achter ons ligt, wordt het tijd voor enige reflectie.

We weten inmiddels dat het om een man gaat die een min of meer zwervend bestaan leidt. Iemand dus met een zwakke maatschappelijke positie. Opvallend genoeg maakte het Openbaar Ministerie aanvankelijk bekend dat de man zou worden vervolgd voor de schending van de openbare orde, een relatief licht vergrijp waarvoor hij maar enkele uren kon worden vastgezet voor verhoor.

Het land was te klein geweest als de man na enkele uren alweer op straat zou staan. Een dag later maakte het OM dan ook bekend de man ook het misdrijf ‘letsel door schuld’ ten laste te leggen. Als de man hetzelfde of een soortgelijk vergrijp had gepleegd waarbij niet heel Nederland getuige was geweest – bijvoorbeeld een eenvoudige vernieling onder invloed of naaktloperij – dan had het OM ongetwijfeld anders gereageerd.

Bij het door het OM veronderstelde oorzakelijke verband tussen het schreeuwen en de verwondingen kunnen vraagtekens worden gezet. Naar verluidt heeft de man alleen geschreeuwd, wat normaliter nog niet een paniekreactie tot gevolg hoeft te hebben. Inmiddels is ook bekend dat iemand anders in het publiek riep dat er een ‘bom’ was. Waardoor is dan de paniek veroorzaakt? Natuurlijk, de vreselijke gebeurtenissen in Apeldoorn staan in ons geheugen gegrift. Maar hier is meer aan de hand. Er waren eerdere incidenten, bijvoorbeeld de ontruiming van een station in Den Bosch vanwege een man in een jurk. Feit is dat mensen in de huidige tijd hypergevoelig zijn (gemaakt) voor alles wat vreemd of afwijkend is.

En daar houdt het nog niet op. Dinsdag werd bekend dat de man door het OM ook ‘feitelijke aanranding’ van de koningin, de kroonprins en diens echtgenote wordt verweten. Op basis daarvan is zijn hechtenis wederom verlengd. Het OM is duidelijk aan het doorslaan. Wat drijft het OM om er telkens een schepje bovenop te doen? Dat er nog nader onderzoek moet worden gedaan kan toch niet de reden zijn? Het betreft hier een vrij eenvoudig feitencomplex. Of is het OM inmiddels in zijn eigen mes gelopen? En is er geen weg meer terug dan te proberen voor zoveel mogelijk ankers te gaan liggen, in de hoop dat er tenminste één delict bewezen kan worden verklaard?

In de tussentijd is de man publiekelijk aan de schandpaal genageld, iets waarmee rechters in de strafmaat plegen rekening te houden. Rolt er daarom (mogelijk) een lagere straf uit de bus dan ‘het publiek’ verwacht, dan zijn de poppen weer aan het dansen. Een blamage voor het OM en de rechter is de ‘gebeten hond’.

Hoe het ook zij: de gang van zaken rond de schreeuwer had alles weg van een ad-hocstrategie van het OM om de man nog langer vast te houden. Een strategie die ten koste gaat van de rechten van het individu. In plaats van gepaste afstand te nemen en objectiviteit te betrachten laat het OM zich allereerst leiden door de ‘publieke verontwaardiging’. De waan van de dag regeert. En dat is kwalijk.

Diederik Briedé is advocaat in Almelo.

Tags: , , , ,

Peter R. de Vries zendt beelden Koos H. toch uit

Posted in actueel, meningen, televisie on April 11th, 2010 by diedericky

 

 

peter1

En dat is in strijd met de uitspraak van de voorzieningenrechter. H’s persoonlijke levenssfeer is aangetast, zo oordeelde de rechter. Echter, door te moorden heeft H. zich buiten de maatschappij geplaatst. Moet de maatschappij (i.c. de rechter) zijn privacy dan nog wel beschermen? Had de belangenafweging niet anders moeten uitpakken? Ik kan Peter wel volgen. En die € 15.000,00 wegens het overtreden van het gerechtelijk verbod heeft SBS zo terug met de uitgezonden reclames.

Tags: , ,

De burger verliest

Posted in actueel, meningen, politiek on February 20th, 2010 by diedericky

m1czo62a5h90

De val van het zoveelste kabinet Balkenende was te verwachten. Bos zocht en vond een reden om de boel op te blazen. Zogenaamd wilde hij nog een verkiezingsbelofte inlossen, namelijk een terugtocht uit Uruzgan. Dit is geen onderwerp om een kabinet te laten vallen. De verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd was dat misschien wel. Verhagen zag zijn kans schoon om aan de poten van Balkenende te zagen. Nederland wordt al jaren niet geregeerd. De burger verliest. Zo gaat dat in de politiek.

Tags: , , ,

geloofwaardigheid Balkenende ten einde

Posted in actueel, meningen, politiek on January 14th, 2010 by diedericky

Balkenende

Wat is een premier die zijn fouten niet kan toegeven? Die is geen knip voor de neus waard. De regering heeft zelf opdracht tot het Irak-onderzoek gegeven. Een regeringsrapport dus. Een jaar na dato concludeert de commissie dat de Nederland onder andere een illegale oorlog heeft gesteund. Dat kon je natuurlijk op je vingers natellen. Massavernietigingswapens zijn in Irak nog steeds niet gevonden. Balkenende bedankt de commissie voor het fantastische werk (en het gratis boek) en voegt eraan toe dat over de geldigheid van de oorlog de meningen verschillen. De farizeeërs en schriftgeleerden van Balkende weten het namelijk altijd beter. Een dag later vindt hij dat er een adequaat mandaat ontbrak. Want doorregeren heeft Balkenende tot een kunst verheven. Geloofwaardig is het allemaal niet.

Tags: , , ,

Berisping zittenblijvende advocaat vernietigd

Posted in actueel on December 11th, 2009 by diedericky

zitten_1_173496e

(afbeelding: NRC)

Het Hof van Discipline heeft vanmorgen, naar mijn mening terecht, de berisping van advocaat Enait vernietigd, die de Haagse Raad van Discipline hem gaf omdat hij niet wilde opstaan voor de rechter, forse kritiek had op een rechter in een eerdere zaak, en een ‘islamitisch hoofddeksel’ droeg. Met het opstaan wordt weliswaar respect voor de rechterlijke macht betuigd, maar Enait kan aanspraak maken op respect voor zijn geloofsopvatting, en aan de gewoonte om op te staan wordt niet meer streng de hand gehouden. Precies mijn argumenten. Rechters hechten er lang niet altijd sterk aan, en zijn vaak al vóór binnenkomst van partijen in de zaal aanwezig . Bovendien is volgens het Hof niet gebleken dat de advocaat de intentie had om minachting te tonen. Wat de uitlatingen over de rechter aangaat, kan Enait zich beroepen op zijn vrijheid van meningsuiting. Hij was bovendien persoonlijk betrokken bij de zaak, en ook nog onervaren, één maand na zijn beëdiging. Volgens het Hof blijkt ook uit het dragen van het afwijkende hoofddeksel – naar huidige Nederlandse maatstaven aanvaardbare kleding met een religieuze achtergrond – niet dat de advocaat de intentie had om minachting voor de rechterlijke macht tentoon te spreiden.

Tags: , , ,

DSB: iedereen verliest

Posted in actueel, meningen on October 15th, 2009 by diedericky

20090901150649_dsb

Het uit puur winstbejag consumenten aansmeren van horenhoge hypotheken en dure verzekeringspolissen die maar met moeite kunnen worden opgebracht is laakbaar. De DSB bank als deskundige bij uitstek had beter moeten weten. De spijtbetuiging kwam te laat en was weinig overtuigd. De uitstroom van spaargeld was niet meer te stoppen. Scheringa, de huilende bankier. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Toezichthouder DNB draaide de geldkraan dicht. En Wouter Bos gaf geen cent. De DSB bank heeft de problemen over zichzelf afgeroepen, aldus Bos. Bij de andere banken ging het om ‘externe factoren’. Onzin natuurlijk. Ook bij die andere was sprake van incompetentie en draaide alles om het grote graaien. Maar ook consumenten moeten zich achter de oren krabben. Het kon niet op. Grotere huizen en grotere auto’s. Mensen willen altijd ‘meer, meer, meer’. Dat is vragen om problemen. Door de garantieregeling wordt de Staat waarschijnlijk de grootste schuldeiser van de DSB bank. Dat betekent bezuinigingen. Iedereen verliest.

Tags: , ,

De Hoge Raad legt een bom onder de huidige ontruimingspraktijk

Posted in actueel, juridisch on October 13th, 2009 by diedericky

 

krakers-klagen-verkrotting-aan_5_460x0

 

In een arrest van 9 oktober 2009 heeft het hoogste rechtscollege in Nederland, de Hoge Raad, een principiële uitspraak gedaan die de grond onder de ontruimingspraktijk wegslaat. Kraken is en blijft strafbaar (met 4 maanden hechtenis of een boete) maar eenmaal binnen genieten zij op basis van de Grondwet de bescherming van het huisrecht. Een strafrechtelijke ontruiming door politie en justitie mag dan alleen plaatsvinden als de bevoegdheid daartoe expliciet in de strafwet is beschreven. De Hoge Raad stelt vast dat in het huidige strafrecht een expliciete bevoegdheid tot ontruiming ontbreekt! Ook in de politiewet staat nergens dat er ontruimd mag worden. Praktisch zou dit oordeel kunnen betekenen dat de in de grote steden de gebruikelijke maandelijkse ontruimingsrondjes van politie en justitie tot het verleden zullen behoren. Daar bestaat immers geen wettelijke grondslag voor. Dat wil overigens niet zeggen dat huiseigenaren nu vogelvrij zijn. Los van politie en justitie kan de eigenaar zelf gerechtelijke stappen tegen krakers ondernemen. Dan zal een huiseigenaar wel zelf naar de burgerlijke rechter moeten stappen en dus ook zelf de kosten hiervan moeten dragen. Consequentie van het arrest van de Hoge Raad is wel dat als de civiele rechter krakers tot ontruiming veroordeelt, zij eenmaal buiten alsnog door de politie in de kraag kunnen worden gevat. Krakers moeten zich dus wel even achter de oren krabben alvorens zij andermans huis in bezit nemen. Gegeven de uitspraak van de Hoge Raad zal de roep om een duidelijk wettelijk kraakverbod met bevoegdheid tot ontruiming luider klinken.

Tags: , ,

Hail To The King Of Pop!

Posted in muziek on June 26th, 2009 by diedericky

6a00d83451cbb069e20112791d624828a4-800wi

d47u2rq5wlyotpecnkx1

Je kunt veel over Michael Jackson zeggen. Maar muziek kon hij maken. Ik ben ermee opgegroeid. Hij is nooit weggeweest. Tegen beter weten in bleef de hoop op een formidabele comeback. Die is nu vervlogen. Misschien waren de Beatles groter maar ‘The King of Pop’ regeerde langer. De koning is dood. Niet snel zal er iemand in zijn voetsporen treden.

Tags: , ,

Wat een gek!

Posted in actueel on April 30th, 2009 by diedericky

Doelbewust.  Nietsontziend. Volstrekt roekeloos. Als een kamikazepiloot. Mensen als poppetjes omver kegelend. Wat een gek. Tegen dit soort types is geen kruid gewassen.

ps. Opvallend overigens, dat nu de dader (ook) is overleden, hij door de media ook als ’slachtoffer’ wordt beschouwd.Volgens de Van Dale is een slachtoffer “iemand die buiten zijn schuld lichamelijke, financiële of geestelijke schade lijdt”. Hij is en blijft dus dader.

Holland_14_jpgNY_432540m

Tags: ,

Woonrecht in andermans huis?

Posted in actueel on March 11th, 2009 by diedericky

036krakers

In navolging van enkele andere rechters in het land oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam in een uitspraak van 12 februari 2009 (LJN: BH2775) dat het strafrecht voor het OM geen expliciete bevoegdheid schept om gekraakte gebouwen te ontruimen. Eenmaal binnen, worden de nieuwe bewoners (lees krakers) beschermd op grond van de Grondwet.

De uitspraak heeft tot grote (politieke) commotie geleid. Nogal overdreven, zeker nu een andere voorzieningenrechter van nota bene dezelfde rechtbank Amsterdam in een op 9 maart jl. gepubliceerde uitspraak (LJN: BH5194) over een ander kraakconflict heeft geoordeeld dat krakers ‘gewoon’ kunnen worden ontruimd en hun beroep op de grondrechten niet opgaat.

Na deze twee uitspraken, die op gespannen voet met elkaar staan, dringt zich wel de vraag op: Bestaat er zoiets als woonrecht in andermans huis?

In de strafwet staat niet met zoveel woorden dat er ook ontruimd kan worden. Maar dat betekent niet dat kraker mogen blijven zitten. Het wetboek van strafrecht staat vol met strafbaar gestelde feiten, maar handhavingsbevoegdheden komen daar niet in voor. De rechtbank heeft in de uitspraak van 12 februari duidelijk uit het oog verloren dat de strafbaarstelling van het kraken strekt tot bescherming van de rechthebbende die zijn of haar eigendom aangetast ziet. De bevoegdheid tot optreden is, naar mijn mening, in het strafbaar stellen van het kraken ‘ingebakken’.

Ware dit anders, dan zou de politie nooit een einde zou kunnen maken aan elk ander strafbaar feit, zoals bijvoorbeeld openlijke geweldpleging (waaraan sommige krakers zich bij ontruimingen schuldig maken) omdat dit niet expliciet in het desbetreffende artikel staat vermeld. Ander voorbeeld: als een auto lange tijd op dezelfde plek geparkeerd staat, dan kan deze toch ook niet zomaar worden opengebroken en worden gebruikt? Letterlijk staat in de Politiewet dat de politie tot taak heeft in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in overeenstemming met geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.

Dat betekent (ook) dat de politie een einde kan maken aan een kraakactie.

004krakers

Dan is de volgende vraag of het kraakverbod in de huidige wet moet wijken voor artikel 12 van de Grondwet? Laatstgenoemd artikel schrijft voor dat het binnendringen van een woning zonder toestemming van de bewoner alleen is toegestaan in bij de wet genoemde gevallen. Niet vergeten moet worden dat dit recht op bescherming van de woning in 1815 (!) in de Grondwet terecht is gekomen. Er was ten nog geen kraakprobleem. Tegen deze achtergrond kan het niet zo zijn dat de Grondwet wederrechtelijke binnendringers (krakers) beoogt te beschermen tegen handhaving van de openbare orde door de politie. Ware dit anders, dan wordt strafbaar handelen immers beloond.

In de nieuwe uitspraak oordeelt de voorzieningenrechter terecht dat het recht om in een huis te wonen niet betekent dat een kraker nooit zou kunnen worden ontruimd. “Dat kan niet de bedoeling van dit grondrecht zijn”, aldus de voorzieningenrechter.

Als om welke reden dan ook het OM zelf niet ontruimt, rest de eigenaar altijd nog een gang naar de burgerlijke rechter. Krakers verblijven tegen opzichte van de eigenaar immers zonder (zijn / haar) toestemming in het gebouw. En dat is onrechtmatig. De burgerlijke rechter zal de ontruiming ook daadwerkelijk uitspreken als de eigenaar aantoont dat hij op korte termijn het gebouw gaat gebruiken. Anders dan bij de strafrechtelijke ontruiming (waar het OM optreedt) zal de eigenaar de civiele ontruiming(sprocedure) zelf moeten bekostigen.

003krakers

Al met al ben ik van mening dat de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van februari jl. in strijd is met de wet. Een andere rechter van dezelfde rechtbank denkt hier duidelijk anders over. In hoger beroep en zonodig in cassatie kan de juridische misslag van de rechtbank Amsterdam worden rechtgezet. Het zou een misvatting zijn om de uitspraak van februari jl. als vrijbrief tot straffeloos kraken te beschouwen. Zeker nu er een nieuwe uitspraak ligt die hier haaks op staat. Één zwaluw maakt nog geen zomer. De gemeente Amsterdam heeft al benadrukt dat de ontruimingsrondjes gewoon doorgaan. Die opstelling is te prijzen. Voorkomen moet worden dat in de grote steden weer Wild West taferelen ontstaan.

Tags: , ,