De burger verliest

Posted in actueel, meningen, politiek on February 20th, 2010 by diedericky

m1czo62a5h90

De val van het zoveelste kabinet Balkenende was te verwachten. Bos zocht en vond een reden om de boel op te blazen. Zogenaamd wilde hij nog een verkiezingsbelofte inlossen, namelijk een terugtocht uit Uruzgan. Dit is geen onderwerp om een kabinet te laten vallen. De verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd was dat misschien wel. Verhagen zag zijn kans schoon om aan de poten van Balkenende te zagen. Nederland wordt al jaren niet geregeerd. De burger verliest. Zo gaat dat in de politiek.

Tags: , , ,

Berisping zittenblijvende advocaat vernietigd

Posted in actueel on December 11th, 2009 by diedericky

zitten_1_173496e

(afbeelding: NRC)

Het Hof van Discipline heeft vanmorgen, naar mijn mening terecht, de berisping van advocaat Enait vernietigd, die de Haagse Raad van Discipline hem gaf omdat hij niet wilde opstaan voor de rechter, forse kritiek had op een rechter in een eerdere zaak, en een ‘islamitisch hoofddeksel’ droeg. Met het opstaan wordt weliswaar respect voor de rechterlijke macht betuigd, maar Enait kan aanspraak maken op respect voor zijn geloofsopvatting, en aan de gewoonte om op te staan wordt niet meer streng de hand gehouden. Precies mijn argumenten. Rechters hechten er lang niet altijd sterk aan, en zijn vaak al vóór binnenkomst van partijen in de zaal aanwezig . Bovendien is volgens het Hof niet gebleken dat de advocaat de intentie had om minachting te tonen. Wat de uitlatingen over de rechter aangaat, kan Enait zich beroepen op zijn vrijheid van meningsuiting. Hij was bovendien persoonlijk betrokken bij de zaak, en ook nog onervaren, één maand na zijn beëdiging. Volgens het Hof blijkt ook uit het dragen van het afwijkende hoofddeksel – naar huidige Nederlandse maatstaven aanvaardbare kleding met een religieuze achtergrond – niet dat de advocaat de intentie had om minachting voor de rechterlijke macht tentoon te spreiden.

Tags: , , ,

Alex sluit beerput Mozambique

Posted in actueel, meningen, politiek on November 20th, 2009 by diedericky

 

 

strand-mozambique

 

Wekenlang heeft Balkenende het onzalige plan van Willem-Alexander en Maxima om met onze centen een stulpje in Mozambique te ontwikkelen verdedigt. Ontwikkelingshulp nieuwe stijl. Willem-Alexander die vanuit zijn luxe villa het watermanagement van armzalige vissers managet. Of zo. Want nu achteraf zien ze toch ineens niet meer zitten. Geven ze de media van alles de schuld en hoeven de locals niet de rekenen op de alom aanwezige vakantievierende zonnekoning. Zomaar. Ineens. Dat kan dus. Raar. Uit angst voor een nieuw schandaaltje? Als je echt gelooft in een project, dan ga je ervoor. Ik zeg: parlementaire enquête. Maar die komt er natuurlijk niet. Want politici gaan graag op schoolreisje naar de koningin. Op naar het volgende nieuwe speeltje. Geld moet immers rollen.

Tags: , ,

Agnes Kant heeft meer ballen dan Mark Rutte

Posted in actueel, meningen on November 19th, 2009 by diedericky

6_Agnes_Kant

Kamerleden die op schoolreisje gaan naar de koningin. Van deze rechtstreekse machtbeïnvloeding van ons staatshoofd mogen wij – de burgers – niets weten. Nee, als je dan het domste jongetje uit de klas bent en uit de school klapt, moet je aftreden. We mogen van de koningin niets weten. Wel moeten we met z’n allen blij zijn dat met onze belastingcenten een nieuwe stulpje van haar zoon en schoondochter wordt bekostigd onder het mom van ‘ontwikkelingshulp’. Yea right. Agnes – ‘’ik heb wel wat beters te doen’’- Kant toonde met haar weigering op schoolreisje te gaan meer ‘ballen’ dan Mark Rutte.

update: Willem-Alexander verkoopt villa in Mozambique. En terecht.

Tags: , , ,

NOVA dweept met Obama

Posted in actueel, meningen on January 21st, 2009 by diedericky

26276672_400x400

De berichtgeving van NOVA in de uitzending van gisterenavond deed bijna vermoeden dat de Messias op aarde is teruggekeerd. NOVA gaf al eerder blijk van vooringenomenheid. Verslaggever Willem Lust was volledig in extase. Geen kritiek, geen kanttekening. Helemaal niets. Wordt er op de school voor journalistiek niet meer geleerd, hoe objectief verslag te doen?  Begrijp mij niet verkeerd, Obama heeft een fantastische verkiezingscampagne gevoerd tegen een duidelijk zwakkere tegenstander en hij beschikt over grote retorische kwaliteiten. Daar kan ik nog wat van leren. En natuurlijk is hij de eerste Afro- Amerikaanse president van de VS, duidelijk een teken dat in Amerika alles mogelijk is. Althans, als je genoeg geld hebt (verdiend). Obama’s eerste prioriteit zal ongetwijfeld de bestrijding van de Economische crisis in eigen land zijn. Eigen producten eerst. Een open economie als de Nederlandse behoeft daarbij op de korte termijn niet gebaat te zijn. Maar goed, hij krijgt het voordeel van de twijfel. Obama is een welkome populist. Maar nu geldt: geen woorden maar daden.

Tags: ,